alkor | ferroalloys | ferroniobium | ferrovanadium | ferrochromium | ferromolybdenum
  • Gazela Biznesu 2005

Polityka jakości

Polityką firmy P.P.H. ALKOR Sp. J. jest systematyczne podnoszenie jakości sprzedawanych żelazostopów i metali nieżelaznych. Zdając sobie sprawę z rosnących i zmieniających się wymagań klientów zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami PN-EN ISO 9001:2015.

Dzięki konsekwentnie realizowanej polityce zamierzamy:

  • rozszerzać rynki zbytu,
  • nawiązywać długotrwałą współpracę z dostawcami oferującymi materiał spełniający zidentyfikowane wymagania klienta,
  • zapewnić trwały i zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa,

Szkolimy i motywujemy naszych pracowników, aby swoje działania jakościowe prowadzili w sposób świadomy i odpowiedzialny. Kierownictwo przedsiębiorstwa czuje się odpowiedzialne za zapewnienie odpowiednich zasobów do osiągnięcia celów związanych z jakością. Polityka Jakości jest znana i realizowana przez naszych pracowników oraz udostępniana zainteresowanym stronom.