alkor | ferroalloys | ferroniobium | ferrovanadium | ferrochromium | ferromolybdenum
  • Gazela Biznesu 2005

Oferta

Metale nieżelazne
1. NIKIEL KATODANi min. 99,93 %
2. KOBALT KATODACo min. 99,90 %
3. KOBALT WLEWKICo min. 99,30 %
4. CYNA RAFINOWANASn min. 99,90 %
5. MAGNEZ HUTNICZYMg min. 99,90 %
6. MOLIBDENMo min. 99,00 %
7. CYRKONZr min. 99,30 %
8. WOLFRAMW min. 99,00 %
9. INDIn min. 99,99 %
10. CHROMCr min. 99,00 %